Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Երիտասարդության հիմնախնդիրները և պետության հզորացման միտումները» թեմայով ուսանողական հանրապետական գիտաժողովը