Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

2017թ. նոյեմբերի 17-ին՝ Ուսանողության միջազգային օրը, «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները (ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները):

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Պաշոնակատար ուսանողներն էին՝

 • Իսկուհի Շաղբաթյանը (ՈՒԽ-ի նախագահ, «ՀԼԳ» IV կուրս) – մասնաճյուղի տնօրեն,
 • Հրանտ Ղարագյոզյանը (ՈՒԳԸ նախագահ, «Տնտ.» II կուրս) – Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ,

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

 • Լիանա Ներսիսյանը («ԻԿՄ» I կուրս) – տնօրենի քարտուղար,

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

 • Զարուհի Վարտանյանը («ԱԼԳ» IV կուրս) – Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 • Անի Ասրյանը («Օտար լ. և գր.» II կուրս) – նույն ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 • Իննա Մկրտումյանը («Օտար լ. և գր.» II կուրս) – նույն ֆակուլտետի քարտուղար,

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

 • Հասմիկ Քարտաշյանը («ՏՏ» IV կուրս) – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 • Արփինե Վերանյանը («Տնտ.» II կուրս) – նույն ֆակուլտետի դեկանի օգնական,

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

 • Արտյոմ Վարդանյանը («ՔԿԳ» III կուրս) – Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 • Տարոն Ալավերդյանը («ԻԿՄ» I կուրս) – նույն ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 • Գոհար Բեջանյանը («ԻԿՄ» III կուրս) – նույն ֆակուլտետի քարտուղար:
 • Աղավնի Օրդինյանը («ՔԿԳ» III կուրս) – Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ:
 • Արման Ալեքսանյանը («ԿԱ» IV կուրս) – Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան:

Օրը սկսվեց տնօրենության կողմից հրավիրված նիստով, որի ընթացքում Ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը տնօրենությանը ներկայացրեց օրվա ծրագրերն ու անելիքները.

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

 • Դասապրոցեսի կազմակերպում, լսարանային հարցերի լուծում:
 • Այցելություններ կուրսեր՝ շնորհավորելու նպատակով:
 • Մասնաճյուղի ներքին կարգապահության պահպանում:
 • Լավագույն ուսանողների կողմից դասախոսությունների վարում:
 • Դասալսումների կազմակերպում:
 • Նիստերի ու խորհրդակցությունների հրավիրում:

Հանձնարարականներն ստանալուց հետո մեկօրյա պաշտոնակատարներն անցան գործի:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Թիմն աշխատում էր մեծ ոգևորությամբ, ընթացքում պարբերաբար հրավիրվում էին նիստեր ու խորհրդակցություններ:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Արտյոմ Վարդանյանը հրավիրեց նաև ավագների ժողով:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Հասմիկ Քարտաշյանը ամբիոնի վարիչի հետ համատեղ  անցկացրեց դասալսումներ:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների (Անի Գրիգորյան, Ռաֆայել Հարությունյան, Հայկ Դանիելյան) վարած դասերը լսեց դեկան Զ.Վարտանյանը:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի մեկօրյա դեկան Արման Ալեքսանյանը խորհրդակցություն անցկացրեց իրական դեկան Ա.Մարգարյանի հետ՝ քննարկելով ուսումնական գործընթացին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Աշխատանքի բնականոն ընթացքին հետևում էր տնօրենը՝ այցելություններ կատարելով կուրսեր, ուսանողներին շնորհավորելով իրենց տոնի առթիվ, հետաքրքրվելով նրանց հուզող հարցերով:

Օրն ամփոփվեց եզրափակիչ նիստով, որին մասնակցում էին մեկօրյա և իրական պաշտոնակատարները:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Նիստի ընթացքում մեկօրյա պաշտոնակատարներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր կատարած աշխատանքները, ստացած տպավորությունները:

Վերջում ՈՒԽ-ի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը ուսանողական կառույցների անդամների անունից շնորհակալություն հայտնեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությանը՝ ընձեռած հնարավորության համար:

Ուսանողության միջազգային օրը մասնաճյուղը ղեկավարեցին ուսանողները

Նա նշեց, որ ծրագիրը, հետաքրքիր լինելուց բացի, շատ օգտակար էր. այն նպաստեց, որ ուսանողները մոտիկից ծանոթանան բուհի կառավարմանը, նրա վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որքան պատվաբեր, նույնքան էլ պատասխանատու և պարտավորեցնող աշխատանքին: