Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկ. (1)

 2019թ. փետրվարի 23-ին՝ ժամը 12:30-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ավարտական և կուրսային աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների քննարկում (զեկ.՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  2. Ուսումնական խորհրդատուների և ԿԾ պատասխանատուների հաշվետվություն (զեկ.՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան, Ս.Սաֆարյան):
  3. Ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքների քննարկում և ամփոփում (զեկ.՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  4. 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների քննարկում և ամփոփում (զեկ.՝ Գ.Ավետիսյան):
  5. Ընթացիկ հարցեր: