Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղային գիտաժողովի հրավեր

 ԵՊՀ ԻՄ

Սիրելի՛ ուսանողներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) 2017թ. նոյեմբերի 29-ին կազմակերպում է գիտաժողով՝ նվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի հիմնադրման 15-ամյակին:

Գիտաժողովն անց է կացվելու բոլոր ֆակուլտետներում՝ համապատասխան մասնագիտական բաժանմունքներով:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել մասնաճյուղի բոլոր ուսանողները:

Անհրաժեշտ է մինչև ս.թ. նոյեմբերի 20-ը լրացնել մասնակցության հայտը (կարող եք վերցնել Ձեր ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահից կամ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ աշխատասենյակից) և գիտաժողովի կազմակերպիչներին ներկայացնել գիտական զեկուցման նախնական տարբերակը:

Մասնագիտական հանձնաժողովները կքննարկեն ներկայացված աշխատանքները, որից հետո բավարար ձևակերպման որակ, ինքնուրույնություն և արդիականություն ունեցող զեկուցումները կթույլատրվեն ընթերցման:

Գիտաժողովի ծրագիրը կհրապարակվի մինչև ս.թ. նոյեմբերի 24-ը:

Բոլոր զեկուցողներին կտրվեն մասնակցության վկայականներ:

Գիտաժողովի ծրագիրը տե՛ս այստեղ: