Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Տիգրան Մեծի քաղաքականությունը և դրա հետևանքները» թեմայով բանավեճ-քննարկում՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և Վ. Ծաղկավանի դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ