Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տավուշի մարզպետարանի, «ՊիկսԱրտ» ընկերության և ԵՊՀ ԻՄ-ի համագործակցությամբ բուհի մերձակա տարածքում իրականացվեցին բարեկարգման աշխատանքներ