Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն

Հայտնում ենք  “Կիրառական արվեստ”  մասնագիտության բակալավրի  4-րդ կուրսի ուսանողներին, որ 2014թ. ապրիլի 26-ին` ժամը  11:00 – ին, Դեկորատիվ  կիրառական արվեստի ամբիոնում տեղի կունենա ավարտական աշխատանքների  նախապաշտպանություն:

Ղեկավար դասախոսների, 4-րդ կուրսեցիների, ֆակուլտետի գեղխորհրդի անդամների մասնակցությունը պարտադիր է :

 Գեղխորհուրդ