Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ 2016թ. վերջին ընդլայնված նիստում