Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ շախմատի մասնաճյուղային առաջնությունը