Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ կայքի մասին իրազեկում

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանի նախաձեռնությամբ մասնաճյուղում փակցվեցին հայտարարություններ՝  ԵՊՀ ԻՄ պաշտոնական կայքի հասցեի և բովանդակության վերաբերյալ:

Նույն նախաձեռնությունն իրականացվեց նաև «Facebook» սոցիալական ցանցում: