Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով տնտեսագիտության ֆակուլտետում

2013թ. մայիսի 2-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Տնտեսական խնդիրները զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում» խորագրով ուսանողական գիտաժողով:

Ներկա էին ֆակուլտետի տարբեր կուրսերի ուսանողներ:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ուսանողները կարդացին 7 զեկուցում.
1.Ալեքսանյան Լուիզա, Տ/Տ 1-ին («Միգրացիա»):

2.Ալիխանյան Հասմիկ, Տ/Տ 3-րդ («Աշխատավարձի վարձատրման համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

3.Երիցյան Լիանա, Տ/Տ 3-րդ («Գնաճի հիմնախնդիրը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

4.Օհանյան Լիլիթ, Տ/Տ 3-րդ («Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը»),

5.Խալաթյան Մերի, Տ/Տ 3-րդ («Հարկային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը զարգացող և անցումային շրջանի երկրներում»),

6.Մեջինյան Մարիամ, Տ/Տ 3-րդ («Գործազրկություն»),

7. Պետրոսյան Գոհար, Տ/Տ 3-րդ  (Առևտրային հաշվեկշիռը ՀՀ-ում):