Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2021-2022 ուստարի

 • Արձանագրություն թիվ 9 /20․05․2022/                                                                                      
 • Արձանագրություն թիվ 8 /22.04.2022/                                                                                                                                                                                             
 • Արձանագրություն թիվ 7 /11.03.2022/                                                                               
 • Արձանագրություն թիվ 6 / 02.02.2022/                                                                                                                                                                                                 
 • Արձանագրություն թիվ 5 /18.12․2021/                                                                                                                                                                                                       
 • Արձանագրություն թիվ  4 /27․11․2021/                                                                                                                                                                                                            
 • Արձանագրություն թիվ 3 /21․10․2021/                                                                                                                                                                                                                 
 • Արձանագրություն թիվ 2  /26. 09. 2021/                                                                                                                                                                                                              
 • Արձանագրություն թիվ 1 /31․08․2021/

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

 • Արձանագրություն թիվ 8                                                                                                                                                                                                                              
 • Արձանագրություն թիվ 7                                                                                                                                                                                                                              
 • Արձանագրություն թիվ 6
 • Արձանագրություն թիվ 5                                                                                                                                                                                                                        
 • Արձանագրություն թիվ 4                                                                                                                                                                                                                               
 • Արձանագրություն թիվ 3                                                                                                                                                                                                                                
 • Արձանագրություն թիվ 2                                                                                                                                                                                                                              
 • Արձանագրություն թիվ 1

2017-2018 ուստարի

 

2016-2017 ուստարի

 

2015-2016 ուստարի

 

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի