Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2020-2021 ուստարի

2019-2020 ուստարի

2018-2019 ուստարի

  • Արձանագրություն թիվ 8                                                                                                                                                                                                                              
  • Արձանագրություն թիվ 7                                                                                                                                                                                                                              
  • Արձանագրություն թիվ 6
  • Արձանագրություն թիվ 5                                                                                                                                                                                                                        
  • Արձանագրություն թիվ 4                                                                                                                                                                                                                               
  • Արձանագրություն թիվ 3                                                                                                                                                                                                                                
  • Արձանագրություն թիվ 2                                                                                                                                                                                                                              
  • Արձանագրություն թիվ 1

2017-2018 ուստարի

 

2016-2017 ուստարի

 

2015-2016 ուստարի

 

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի