Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ

2017-2018 ուստարի

 

2016-2017 ուստարի

 

2015-2016 ուստարի

 

2014-2015 ուստարի

 

2013-2014 ուստարի