Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

_________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • 2017 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ  

Էջեր