Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արխիվ

ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ

 2018-2019 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի 2-րդ լուծարքային շրջանի գրաֆիկ

_________________________________________________________________

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2019-2020 ուս. տարվա  I կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

2018-2019 ուս. տարվա  I կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

2018-2019 ուս. տարվա  I կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

2017-2018  ուս. տարվա  II  կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

2017-2018  ուս. տարվա  I  կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները

 – Կիրառական արվեստ 

  • 2016 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

  • 2014 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`
 
  • 2013 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ

 
  • 2012 թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները`

 – Կիրառական արվեստ  

Էջեր