Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Պարգևատրվեցին մասնաճյուղի մի շարք աշխատակիցներ

Քննարկելով 2013-14 ուստարվա նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առանձին ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքները` պաշտոնական հրահանգով նախատեսված գործառութային պարտականություններն ու հասարակական կարգով տրված հանձնարարությունները բարեխղճորեն և օրինակելի կերպով կատարելու համար պարգևատրվեցին մասնաճյուղի հետևյալ աշխատակիցները.

 • Արկադի Ցոլակի Դավթյան – Ուսումնամեթոդական վարչության պետ,
 • Ալեքսան Շամիլի Մարգարյան – ԿՈԱԳ բաժնի վարիչ,
 • Վաչագան Վարազդատի Ավագյան – Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ,
 • Հարություն Ալեքսանի Մարզպանյան – Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,
 • Պավել Նորիկի Ասիլբեկյան – Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ
 • Վաչիկ Արամայիսի Բրուտյան – Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ,
 • Տիգրան Գագիկի Խառատյան – Օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ,
 • Յուրա Իսրայելի Բեկնազարյան – ԿՈԱԳ բաժնի ավագ մասնագետ,
 • Գեղամ Վոլոդյայի Գուլակյան – Ընդհանուր ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության լաբորատորիայի վարիչ,
 • Վարդիթեր Գուրգենի Պողոսյան – Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ,
 • Արթուր Հենրիկի Վանեսյան – Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի դասախոս,
 •  Աիդա Ասիլբեկի Սարհատյան – Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ,
 • Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյան – Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
 • Աստղիկ Վոլոդյայի Մինասյան – ՈՒԳՊԾԱ բաժնի ավագ տեսուչ,
 • Կորյուն Գագիկի Մելիքսեթյան – Տնտեսական մասի վարիչ,
 • Վեներա Յուրայի Գալստյան – ԱԿ բաժնի մասնագետ,
 • Հասմիկ Վահրամի Մանթաշյան – հաշվապահ,
 • Վարազդատ Խաժակի Նավոյան – Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ,
 • Նարինե Նվերի Դավթյան – Բնական գիտությունների ֆակուլտետի մասնագիտական համակարգչային լաբորատորիայի վարիչ, «Ակունք» հանդեսի ձևավորող:

Մասնաճյուղի տասնմեկ աշխատակիցների արհբյուրոյի կողմից տրվեց դրամական օգնություն: