Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները

Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ին Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ուսանողական գիտաժողովի աշխատանքները, որը համակարգում էր Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ. Ասիլբեկյանը:

«Տնտեսագիտության տեսություն» և «Սերվիս» մասնագիտությունների ուսանողները ներկայացրին 8 զեկուցում.

  1. Նաիրի Ճաղարյան (Տ/Տ IV) – «ՀՀ տնտեսական իրավիճակը անկախությունից հետո և 2008թ.  ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները»,
  2. Աշխեն Առաքելյան (Տ/Տ IV) – «Պիտեր Լինչ, Ուորեն Բաֆեթ: Ներդրումների ոսկե կանոններ»,
  3. Հայրապետ Առուստամով (Տ/Տ IV) – «Մարդկային զարգացման հայեցակարգ»,
  4. Գոհար Պետրոսյան (Տ/Տ III) – «Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, առկա հիմնախնդիրները: Մարզի զարգացման հեռանկարները»,
  5. Հասմիկ Ալիխանյան (Տ/Տ III) – «Մենեջմենթի առանձնահատկությունները Ճապոնիայում»,
  6. Հայարփի Դավթյան (Սերվիս IV) – «Ագրոտուրիզմը որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը խթանող գործոն»,
  7. Վարդուհի Վարդումյան (Տ/Տ IV) – «Միգրացիոն գործընթացները Հայաստանում»,
  8. Տաթևիկ Ալիխանյան (Տ/Տ IV) – «Սոցիալիզմ: Իրականությու՞ն, թե ուտոպիա»: