Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ոսկե աշուն» տոնական համերգային ծրագիր

     ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  ուսանողական խորհուրդը կազմակերպում է «Ոսկե աշուն» տոնական համերգային ծրագիրը:

Միջոցառումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 29-ին, ժամը   14:15 –ին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում:

     Մուտքն ազատ է: