Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական սպորտլանդիա

Ս.թ. նոյեմբերի 5-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կմեկնարկի ուսանողական սպորտլանդիա:

Այն կազմակերպում է Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը: