Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթել է ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի ղեկավարած հետազոտական թիմը

2012թ. Շվեյցարիայի Ֆրայբուրգի համալսարանի հետազոտությունների կովկասյան ցանցի կենտրոնի կողմից հայտարարվել էր դրամաշնորհային մրցույթ՝ Վրաստանի և Հայաստանի ակադեմիական հետազոտությունների խթանման նպատակով:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած հետազոտական թիմը (տ.գ.թ. Գ.Սիրոյան, սոց. թեկն., դոց. Ս.Աստվածատուրով, տեխն գիտ. թեկն. Ռ.Մարկոսյան, սոցիալական քաղաքականության մագիստրոս Ա.Ուդումյան, տեխն. աշխատող Ա.Բաղդասարյան):

Ընդհանուր 48 հայտից ընդունվել և ֆինանսավորվել է 7-ը (4-ը՝ Վրաստանից,  3-ը՝ Հայաստանից):

Այդ երեք հայտերից մեկը պատկանում է Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած թիմին, որի հետազոտական ծրագրի թեման է՝ «Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության փոխառնչությունները ՀՀ-ում»:

Ծրագիրը մեկնարկել է 2012թ. հոկեմբերի 1-ից և նախատեսված է 2 տարվա համար: Ավարտին է մոտենում ծրագրի առաջին փուլը, որի ընթացքում իրականացվել է մասնագիտական գրականության վերլուծություն, հետազոտությունների արդյունքների հավաքում, մշակում, խմբավորում, ամփոփում, որոշ հայեցակարգային հարցադրումների ու մոտեցումների հստակեցում, վարկածների առաջքաշում: Այս փուլում հրատարակվել է երկու հոդված, որոնցից մեկը՝ Մոսկվայում, իսկ 3-րդ հոդվածն ընթացքի մեջ է:

2-րդ փուլն սկսվելու է ապրիլից և հիմնականում ընդգրկելու է դաշտային աշախատանքներ (սոցհարցումների անցկացում, որակական հարցազրույցներ նեղ մասնագետների հետ, ֆոկուս-խմբեր,  կլոր սեղանների, քննարկումների կազմակերպում և այլն): Դաշտային աշխատանքների հարցումների համար որպես թիրախային մարզեր ընտրվել են Տավուշը, Սյունիքը և Երևանը:

Այս աշխատանքներում նախատեսվում է ներգրավել նաև առաջադեմ ուսանողների, ովքեր իրենց նախաավարտական պրակտիկան կանցնեն իրականացվող հետազոտության շրջանակում, իսկ ստսցված արդյուքները կարող են օգտագործել  կուրսային, ավարտական աշխատանքներում,  ՈՒԳԸ գիտաժողովներում և այլն:

2-րդ տարվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել ամփոփում, համեմատություններ, թարգմանություններ, հրատարակումներ, քննակումներ, շնորհնադեսներ: