Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախատեսվում է հիմնել սրբանկարչության դպրոց

Հայտնում ենք Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողներին ու շրջանավարտներին, որ մասնաճյուղի տնօրենության և Տավուշի թեմի առաջնորդարանի համատեղ ջանքերով ֆակուլտետում նախատեսվում է հիմնել սրբանկարչության դպրոց:

Ցանկացողները մինչև 2012-2013 ուստարվա II կիսամյակի ավարտը կարող են դիմել Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գեղխորհրդին: