Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի և աշխատանքային օրենսդրության դրույթների կիրարկման վերաբերյալ սեմինար-խորհրդատվություն

2013թ. մայիսի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի և աշխատանքային օրենսդրության դրույթների կիրարկման վերաբերյալ սեմինար-խորհրդատվություն:

Սեմինարը վարում էին «Աշխատանքի պետական տեսչության Տավուշի մարզի տարածքային կենտրոն»-ի գլխավոր և առաջատար մասնագետներ Մեսրոպ Մխիթարյանը և Դավիթ Վիրաբյանը:

Մասնակցում էին Հաշվապահության ու Պետական գնումների, նյութամատակարարման և պահեստավորման բաժինների աշխատակիցները:

Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի բովանդակության, աշխատանքային պայմանագրի կնքման կարգի, արձակուրդների տրամադրման և վճարման կարգի, հավելյալ վճարների մասին հարցեր: