Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երկօրյա քաղաքացիական սեմինար ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում

2013թ. մայիսի 13-14-ին «Հասարակություն առանց Բռնության» ՀԿ-ի կողմից անցկացվեց երկօրյա քաղաքացիական սեմինար` «Կին-խաղաղարարների դերի բարձացումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում. Սևազգեստ կանանց շարժման հզորացումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում:

 

Սեմինարը վարում էր «Հասարակություն առանց Բռնության» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Անուշ Խաչատրյանը, մասնակցում էին Հումանիտար գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետների ուսանողուհիներ:

Քաղաքացիական սեմինարի նպատակը մարզի երիտասարդ կանանց ու աղջիկների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումն էր խաղաղության, կոնֆլիկտի տեսակների, դրա լուծման տարբերակների, ինչպես նաև այդ գործընթացներում կնոջ դերի բարձրացման մասին:

Մասնակիցները ձեռք բերեցին ինչպես տեսական գիտելիքներ, այնպես էլ գործնական հմտություններ` դերային խաղեր, խմբային աշխատանքներ կազմակերպելու համար:

Սեմինարի ընթացքում ծավալվեց բուռն քննարկում, մասնակից ուսանողուհիները փոքրիկ ներկայացումների միջոցով դրսևորեցին ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները:

Նմանատիպ դասընթացները նպաստում են հասարակության մեջ կնոջ դերի բարձրացմանը: