Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրավիրում ենք մարզվելու

 ԵՊՀ ԻՄ արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը հայտնում է, որ ս.թ. նոյեմբերի 20-ից մասնաճյուղի բոլոր աշխատողները կարող են գալ սպորտդահլիճ՝ մարզվելու: