Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մեծադարան» ակումբի առաջին միջոցառումը

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ա.Հասանյանի և գրադարանի վարիչ Ն.Ստեփանյանի համատեղ ջանքերով օրերս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանին կից ստեղծվել է «Մեծադարան» գրական-գեղարվեստական ակումբը, որի կազմում ընդգրկված են մասնաճյուղի մի խումբ շնորհալի ուսանողներ:

Մարտի 25-ին «Մեծադարան» խորագիրը կրող միջոցառումների ծրագիրն անդրադարձավ մեծ քնարերգու Ավետիք Իսահակյանին:

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց հայ մեծանուն բանաստեղծի անցած ճանապարհը, տրվեց Ավետիք Իսահակյան բանաստեղծի ու քաղաքացու գրական ժառանգության ամփոփ նկարագիրը:

Հնչեցին Վարպետի գողտրիկ բանաստեղծությունների հիման վրա ստեղծված երգեր` ուսանող-ուսանողուհիների գեղեցիկ կատարմամբ, որն ավելի ամբողջական դարձրեց միջոցառումը:

Իր շնորհալի ձայնով ու կատարման վարպետությամբ փայլեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա Ղուկասյանը: