Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սրբանկարչության դաս Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում

2013թ. մարտի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի տեքստիլ բաժնի I արվեստանոցում տեղի ունեցավ սրբանկարչության դաս ֆակուլտետի ուսանողների հետ:

Դասի նպատակն էր ուսանողներին օգնել կողմնորոշվելու սրբանկարչությամբ զբաղվելու գործում:

Դասը վարում էին սրբանկարիչ պարոն Աբրահամը և Ս. Ներսես եկեղեցու քահանա հայր Սիմոնը:

Ուսանողներից բացի՝ ներկա էր նաև ֆակուլտետի շրջանավարտ Արուսյակ Գրիգորյանը: Նրանց մեջ կար մեծ հետաքրքրություն սրբանկարչության և հատկապես մանրանկարչության նկատմամբ:

Դասախոսության վերջում սրբանկարիչը անցկացրեց հարցում, ըստ որի՝ ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներից 23-ը դպրոցին անդամագրվելու ցանկություն հայտնեց: