Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի և Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնների համատեղ նիստ

2013թ. նոյեմբերի 29-ին ժամը 13:30-ին տեղի կունենա Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի և Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնների համատեղ նիստ:


Օրակարգ

  1. Ամբիոնի առաջատար մասնագետների մասնակցությունը և ամբիոնի համագործակցությունը ավագ դպրոցներում կազմակերպվող մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված գործընթացներին /զեկ. Մ.Զաքարյան, Ա.Ցուցուլյան/:
  2. Պրակտիկայի հաշվետվություն /զեկ. Ա.Մարգարյան/:
  3. Ընթացիկ հարցեր:

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն