Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

2013թ. հոկտեմբերի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը Իջևանի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտների հետ:

Հանդիպման նպատակն էր աշակերտներին տալ մասնագիտական կողմնորոշում և մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը աշակերտներին կոչ արեց հետևողական լինել մասնագիտությունների ընտրության հարցում, քանի որ դրանով են պայմանավորված հետագայում նրանց մասնագիտական ձեռքբերումները:

Տնօրենը ներկայացրեց մասնաճյուղում գործող մասնագիտությունները, ընդհանուր գծերով վերհանեց նրանց առանձնահատկություննները, ապա տեղեկացրեց, որ 2014 թվականից ԵՊՀ ԻՄ-ում կգործեն երկու նոր մասնագիտություններ` «Դիզայն», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»: