Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում ավագների հետ

2014թ. փետրվարի 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը բոլոր կուրսերի ավագների հետ, որի նպատակն էր քննարկել 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակին առնչվող կազմակերպչական, կարգապահական և այլ բնույթի հարցեր:

Տնօրենը ներկայացրեց այն հիմնական պահանջները, որոնք պետք է կատարեն ավագները:

Նրանք պետք է հետևողական լինեն դասի թեմաների, առարկայական ծրագրերի, մատենավարության հարցերում, բացթողումների դեպքում կրեն պատասխանատվություն:

Ավագները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը, որոնց նա հանգամանորեն պատասխանեց: