Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Փոխշահավետ համագործակցության առաջարկ գործատուներին

Հարգելի՛ գործատուներ, 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը պատրաստ է աջակցել  ձեզ՝  մեր լավագույն ուսանողներից և շրջանավարտներից  ընտրելու  ձեր կազմակերպությանն անհրաժեշտ մասնագետներ:

Ձեր կազմակերպության թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը մասնաճյուղի կայքում և տեղեկատվական անկյուններում զետեղելու համար անհրաժեշտ տվյալները, կից ներկայացվող ձևաչափով, ուղարկել  ԵՊՀ ԻՄ մասնագիտական կրթության և որակի ապահովման բաժնի էլ.հասցեին՝ koag.ysuib@gmail.com: