Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բաց դաս անցկացրեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ա.գ.թ. Տիգրան Սարգսյանը

2013թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետի օնլայն լսարանում «Սերվիսային գործունեությունը որպես պահանջմունքների բավարարման եղանակ» թեմայով բաց դաս անցկացրեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ա.գ.թ. Տիգրան Սարգսյանը: Ներկա էին դասախոսներ, ֆակուլտետի աշխատակիցներ և ուսանողներ:

Թեման արդիական էր և կարևոր՝ մարդկանց սոցիալ-մշակութային պահանջմունքների խորը և համակողմանի ուսումնասիրության դիտանկյունից: Այս համատեքստում վերհանվեցին «կարիք», «պահանջարկ» հասկացությունները:

Տ.Սարգսյանը ներկայացրեց պահանջմունքների դասակարգման հիմնական մոտեցումները, խմբերը և տեսակները, Աբրահամ Մասլոուի և Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսակետները պահանջմունքների վերաբերյալ:

Ընդգծվեց պահանջմունքների ուսումնասիրության դերը սերվիսի ոլորտի զարգացման և կատարելագործման տեսանկյունից:

Դասի վերջում ուսանողների և դասախոսների միջև ծավալվեց ակտիվ քննարկում: