Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը հրավիրում է ընդլայնված նիստ

Նիստը տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի նիստերի դահլիճում, ս.թ. փետրվարի 8-ին` ժամը 14:15-ին:

Նիստի ընթացքում կքննարկվի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ կիսամյակային գործունեության ծրագիրը:

Կարող են ներկա գտնվել բոլոր ցանկացողները:

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ