Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային գիտաժողով` «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)»

ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան և Երևանի Պետական Համալսարանը 2014 թ. հոկտեմբերի 1-ից 2-ը կազմակերպում են միջազգային գիտաժողով` «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)» թեմայով:

Գիտաժողովի թեմատիկ ուղղություններն են`
1. Հայկական հարցը և դիվանագիտական պայքարը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին
2. Օսմանյան կայսրության իշխանությունների ցեղասպան քաղաքականությունը
3. Հայերի մասնակցությունը Առաջին աշխարհամարտին
4. Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտում և դրանց հատուցման խնդիրները
5. Առաջին աշխարհամարտի և Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը հայ ու համաշխարհային գեղարվեստական գրականության ու արվեստի մեջ

Ի գիտություն «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)» միջազգային գիտաժողովին մասնակցել ցանկացողների.

Զեկուցման հիմնադրույթները պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով (File Attachment)`mararmts@yahoo.com:

Ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ 2014 թ. հունիսի 1:

● Համակարգը՝ Microsoft Word, A4 չափսի 2 էջից ոչ ավելի (ամփոփումներից յուրաքանչյուրը` մինչև 15 տող` ներառյալ հեղինակի անունը, ազգանունը, զեկուցման խորագիրը/:
● Լեզուն՝ հայերեն (ամփոփում՝ անգլերեն), ռուսերեն (ամփոփում՝ հայերեն), անգլերեն (ամփոփում՝ հայերեն):
● Տեքստի տառատեսակը` Times Armenian (հայերեն), Times New Roman (ռուսերեն և անգլերեն), ամփոփման տառատեսակը` Sylfaen (հայերեն), Times New Roman (անգլերեն):
● Հերթականությունը` ա) հեղինակի անունը, ազգանունը, փակագծում` երկիրը, բ) խորագիրը, գ) տեքստը, դ) ամփոփումը:
● Տառերի չափը` 12, հղումները` տողատակում, հերթական համարակալմամբ:

Գիտաժողովի կազմկոմիտե

Աղբյուրը` armscoop.com