Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը

2016թ. դեկտեմբերի 8-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտություների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը

Զեկուցման ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի  դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ.Զաքարյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Գիգուշ Մկրտչյանը ներկայացրեց մաթեմատիկական անալիզում իրական թվերի հաջորդականությունների սահմանների հաշվման համար որոշ դեպքերում կիրառվող Շտոլցի թեորեմը (ավստրիացի մաթեմատիկոս Օտտո Շտոլցի անունով):

Զեկուցողն անդրադարձավ Շտոլցի թեորեմի հետևանքներից մեկին՝ Չեզարոյի գումարային մեթոդի օրինաչափությանը, որի համաձայն՝ եթե հաջորդականությունը ձգտում է a թվին, ապա նրա անդամների միջին թվաբանականը ևս ձգտում է այդ թվին:

Վերջում տեղի ունեցավ քննարկում:

Զեկուցում կարդաց «ԻԿՄ» II կուրսի ուսանող Գիգուշ Մկրտչյանը