Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ

Տնտ. նկ.

 2019թ. մայիսի 18-ին՝ ժամը 14:00-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ավարտական կուրսերի քննաշրջանի և երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Գ.Ավետիսյան):
  2. Ֆակուլտետի ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության արդյունքների ամփոփում (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  3. Ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական պլանների քննարկում և հաստատում (2019-2023) (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր: