Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Ֆինանսներ բոլորի համար» երկօրյա դասընթացը