Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամառային ճամբարի հրավեր ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողների համար

 Ամառային ճամբարի հրավեր  ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողների համար

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողներին հայտնում ենք, որ 2018թ. հուլիսի 29-ից օգոստոսի 19-ին Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ և Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղերում “AYO” ֆրանս-հայկական երիտասարդական կազմակերպությունը կանցկացվի ամառային ճամբար:

Ամառային ճամբարի հրավեր  ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողների համար

Մասնակցել ցանկացողները մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը կարող են դիմել Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Դավիթ Մարգարյանին (հեռ.՝ 077 23 26 26, էլ.հասցե՝ davidfrance1991@mail.ru):

Ամառային ճամբարի հրավեր  ֆրանսերենին տիրապետող ուսանողների համար