Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայտնի են ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման՝ 2021թ. ընդունելության մրցույթի արդյունքները

ԵՊՀ-ԻՄ-նկար

2021թ. հուլիսի 17-ին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից հաստատվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման՝ 2021թ. ընդունելության մրցույթի արդյունքները, որոնք հրապարակված են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի «Դիմորդ» բաժնի Առկա ուսուցման «Ընդունելության արդյունքները» էջում:

2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցմամբ կրթական ծրագրով (անվճար և վճարովի հիմունքներով) ընդունելության հիմնական (1-ին և 2-րդ) փուլի մրցույթի արդյունքներով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ է ընդունվել 192 (44 անվճար, 148 վճարովի) դիմորդ:

Սիրով շնորհավորում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ ընդունված մեր բոլոր դիմորդներին՝ նրանց մաղթելով հաջողություններ և ամենայն բարիք նոր ուսումնական տարում: