Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ 2019թ. դպրոցական օլիմպիադայի 1-ին փուլը