Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

1

«ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ»

3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով (13-16 սեպտեմբերի 2018թ., ք.Ստեփանակերտ)

Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման (ԱԵԳՄՄ) նախաձեռնությամբ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ու Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի աջակցությամբ 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-16-ը Ստեփանակերտում տեղի կունենա «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» խորագրով 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը` նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և արցախյան շարժման 30-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Արցախի, Հայաստանի և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականներն ու մասնագետները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան, բացառությամբ Կազմակերպության կողմից հրավիրյալ գիտնականների):

Գիտաժողովի ոլորտները՝ հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, պատմություն, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն, լրագրություն և այլն):

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. հուլիսի 31-ը լրացնել մասնակցության հայտը և ուղարկել armstatehoodconf@gmail.com էլեկտրոնային փոստին: Հայտի հետ միաժամանակ պետք է ուղարկել նաև`

  • զեկույցը,
  • գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը (սկան տարբերակով, միայն գիտական աստիճան չունեցողների համար):

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Զեկույցը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի խորագրին:

Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները հրատարակվելու են ՀՀ ԲՈՀի պահանջներինհամապատասխանող առանձին նյութերի ժողովածուի տեսքով:

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներն են.

Զեկույցի համակարգչային շարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագիր:

Ծավալը՝ 4-7 էջ:

Էջի ֆորմատը՝ A5 (148*210 մմ), լուսանցքները. ձախից, վերևից, աջից և ձախից՝ 18 մմ:

Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Arial AMU (տառատեսակը կարող եք բեռնել այստեղից), ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman:

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 11 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 10 pt տառաչափով տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը, ֆակուլտետը, կարգավիճակը (ասպիրանտ, գիտությունների թեկնածու, դասախոս): Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական ղեկավարի գիտական աստիճանը, կոչումը, անուն, ազգանունը: Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը: Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 10 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում՝ 8 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով՝ Bold), այնուհետև՝ աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած գրականության էջը:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են: Հոդվածի հիմնական տեքստից մեկ տող հետո տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող հետո 10 pt տառաչափով տրվում է հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև գրվում է «բանալի բառեր» և նշվում են 4-6 բանալի բառեր: Մեկ տող ներքև 60-80 բառի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է զեկույցի ամփոփագիրը (հիմնական էությունը, նպատակը, խնդիրները, արդյունքները):

Անցնելով այս հղմամբ` կարող եք ծանոթանալ զեկույցի ձևավորման օրինակի:

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկույցները չեն քննարկվելու:

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝
«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ հիմնադիր նախագահ, Արցախի պետական և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանների դասախոս, 
ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան
Հեռ. (+374) 97277770, էլ. փոստ. avetik.hh@gmail.com:

Մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

2018թ. հունիսի 11-30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ:

2

Հունիսի 11-ին կայացան «Պատմություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» (հայոց լեզվից) մասնագիտությունների II կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

2

2

Հունիսի 16-ին տեղի ունեցան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության III, «Սերվիս» մասնագիտության II և III կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

1

2

Հունիսի 19-ին կայացավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  II կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

3

2

Հունիսի 23-ին կկայանան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  III, «Դիզայն» մասնագիտության  II և III կուրսերի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հունիսի 28-ին տեղի կունենա «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության  II կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 30-ին կկայանա «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Պաշտպանություններն իրականացվում են սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

 

«Ամերիա Սերունդ 9» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

«Ամերիա Սերունդ» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

Հարգելի՛ համալսարանականներ,

մեկնարկում է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում անցկացվելիք «Ամերիա Սերունդ 9» ծրագրիրը:

 Ցանկացողները կարող են ռեզյումեներն ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 25.06.2018թ.:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ 

  • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, տեխնիկական կամ հումանիտար ոլորտներում
  • Նպատակասլացություն, ճկունություն
  • Թիմի հետ միասին նոր մարտահրավերներ հաղթահարելու պատրաստակամություն
  • Համակարգչային հմտություններ
  • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
  • Նոր մարտահրավերներ ընդունելու, նորարարական գաղափարներով ու մոտեցումներով հանդես գալու ունակություն 
  • Տարբեր մշակույթների և սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչների հետ աշխատելու կարողություն:

Մանրամասներն` այստեղ:

«Հոգեբանական առաջնային օգնություն ճգնաժամային իրավիճակներում» դասընթացի հրավեր

«Հոգեբանական առաջնային օգնություն ճգնաժամային իրավիճակներում»  դասընթացի հրավեր

2018թ. հունիսի 26-ին` ժամը 12:00-ից 15:00-ն (20 րոպե ընդմիջումով), ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 57 լսարանում տեղի կունենա «Հոգեբանական առաջնային օգնություն ճգնաժամային իրավիճակներում» դասընթացը, որը համատեղ կազմակերպում են «Գոյ» գիտագործնական համալիր հետազոտությունների նորարարական կենտրոնը և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը:

Ծրագրի նպատակն է տրամադրել գիտելիքներ և հմտություններ՝ ճգնաժամային իրավիճակներում հոգեբանական առաջնային օգնություն ցուցաբերելու համար։

Դասընթացը կվարեն «Գոյ» կենտրոնի փորձառու մասնագետները: 

Ծրագրի պատասխանատուները բոլոր հետաքրքրված անձանց խնդրում են մինչև հունիսի 23-ը լրացնել հարցաթերթիկը՝ հետագա մասնակցության համար նրանց հետ կապ հաստատելու նպատակով:

 

 

 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Սիրով շնորհավորում ենք…

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով շնորհավորում է Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, մասնաճյուղի բազմամյա պատասխանատու աշխատակից Ալիսա Զավենի Հասանյանին՝  ծննդյան 55-ամյակի կապակցությամբ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ղեկավարությունն ու ամբողջ անձնակազմը Ա.Հասանյանին մաղթում են երջանկություն, քաջառողջություն, անձնական և ուսումնագիտական նորանոր հաջողություններ, ամենայն բարիք: