Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ՔԿԳ» մասնագիտության ուսանողների ճանաչողական այցը ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

2018թ. մայիսի 22-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ուսանողները՝ Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու Պավել Ասիլբեկյանի ուղեկցությամբ, ճանաչողական այց կատարեցին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ։

1

Այցելության նպատակն էր մասնաճյուղի ուսանողներին ծանոթացնել Մայր բուհի նույն մասնագիտության ուսումնական բազային, լաբորատոր հագեցվածությանը, դասավանդման մեթոդներին, ապահովել շփումը ուսանողների միջև:

ԵՊՀ-ում իրականացվեցին համատեղ դասընթացներ:

Մասնագիտական լաբորատորիայում դասախոս Ա.Մանուկյանը ուսանողներին ներկայացրեց լաբորատոր սարքավորումները, պրակտիկայի անցկացման հնարավորությունները։ Ուսանողները ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները:

Ձեռք բերվեց հետագա համագործակցության պայմանավորվածություն:

2

Այնուհետև երկրորդ կուրսի ուսանողները մասնակցեցին «Գեոմորֆոլոգիա երկրաբանության հիմունքներով» դասընթացին, որը վարում էր պրոֆեսոր Բոյնագրյանը։

Օրվա երկրորդ կեսին ուսանողներն այցելեցին Երևանի տեսարժան վայրեր և լավ տպավորություններով  վերադարձան Իջևան։

Նմանատիպ այցելությունները շատ կարևոր են ինչպես Մայր բուհ–մասնաճյուղ համագործակցության խորացման, շփումների, այնպես էլ համեմատությունների և ինքնագնահատման համար։

3