Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել են ասպիրանտուրայի հեռակա ուսուցմամբ տեղերը

Հաստատվել են ասպիրանտուրայի հեռակա ուսուցմամբ տեղերը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման է ստորագրել` «Հայաստանի Հանրապետության 2015/2016 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրա ընդունելության նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ տեղերը բաշխումը հաստատելու» մասին:

Համաձայն հրամանի` ՀՀ բուհերին  և գիտական կազմակերպություններին ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 239 տեղ:

Աղբյուրը՝ www.edu.am