Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի 2014 թ. հոկտեմբերի 15-ի № 164 հրամանով հաստատվել է  ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը.

 • Սամվել Արշավիրի Առաքելյան – մասնաճյուղի տնօրեն,
 • Գարուշ Գուրգենի Անանյան  – ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի խորհրդական,
 • Նաթելլա Սերոժի Գրիգորյան – տնօրենի օգնական,
 • Մհեր  Սերգեյի  Աթոյան գիտական խորհրդի քարտուղար,
 • Մելանյա Մեսրոպի Մխիթարյան – գլխավոր հաշվապահ,
 • Արկադի Ցոլակի Դավթյան – ուսումնամեթոդական վարչության պետ,
 • Նաիրա Սուրենի Առուշանյան – ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ,
 • Ալբերտ Սարգսի Հովհաննիսյան –ԱԿ բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու,
 • Վարդիշաղ Մամիկոնի Եգանյան – ԱԿ բաժնի վարիչի տեղակալ,
 • Կամո Բենիկի Այվազյան – Վարչատնտեսական վարչության պետ,
 • Հասմիկ Սամվելի Վանյան – հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու,
 • Վարդան Արամայիսի Ալեքսանյան -Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 • Մանվել Աշոտի Զաքարյան – Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ,
 • Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյան – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 • Ալեքսան Շամիլի Մարգարյան – Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ, արհբյուրոյի նախագահ, 
 • Մարատ Հովիկի Զուրաբյան – Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ,
 • Արտակ Վոլոդյայի Ցուցուլյան – Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի ժ/պ,
 • Մարիետա Ալբերտի Ճաղարյան – ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ,
 • Վահան Արշակի Աղաբաբյան– մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ,
 • Յուրա Իսրայելի Բեկնազարյան – ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար: