Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսեցիների ուսման վարձի մուծման վերջնաժամկետ

Հայտնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2012թ. ընդունելության քննությունների արդյունքներով մրցույթով անցած դիմորդներին, որ 2012-13 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսման վճարի մուծման վերջնաժամկետը ս.թ. նոյեմբերի 2-ն է:

Ստորև ներկայացվում են վճարաչափերն` ըստ մասնագիտությունների.

ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման բաժին