Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայ-ֆրանսիական բարեկամության շրջանակներում

2012-2013թթ. «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպությունը ուսումնական կրթաթոշակ է հատկացրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Ֆրանսերեն լեզու» մասնագիտության 10 ուսանողների:

Այս ծրագրի շրջանակներում կրթաթոշակ ստացած ուսանողները Իջևանի մերձակա գյուղերում աջակցում են ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման կազմակերպմանը՝ կիրառելով նոր մեթոդներ:

Ֆրանսերեն լեզվի ամրապնդման նպատակով ուսանողները դպրոցներում կազմակերպել են նաև այբուբենին, Սուրբ ծննդյանը, ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումներ: