Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ

2014թ. փետրվարի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Առաքելյանը հանդիպեց պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ:

Հանդիպմանը ներկա էին նաև մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, ֆակուլտետների դեկանները, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:

Քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում հանրակրթական (ոչ մասնագիտական) առարկաների դասավանդմանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

«Ոչ մասնագիտական յուրաքանչյուր առարկա պիտի նպաստի տվյալ մասնագիտության շրջանակներում ուսանողի  հմտությունների զարգացմանը»,- ընդգծեց Ս.Առաքելյանը:

Դասախոսներին առաջարկվեց վերանայել իրենց կողմից դասավանդվող առարկաների առարկայական ծրագրերը: