Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեղանի թենիսի բաց առաջնություն

2014թ. ապրիլի 12-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ սեղանի թենիսի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ, ավագ դպրոցի և մարզադպրոցի սաներ:

Այն կազմակերպել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը:

Առաջնությունն անցկացվեց օլիմպիական կարգով:

Գեղեցիկ խաղով աչքի ընկան Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանող Հայկազ Ստեփանյանը, «Սերվիս» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Սամվել Ոսկանյանը, Հեռակա ուսուցման բաժնի «Պատմություն» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Վրեժ Սարհատյանը և «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Կարեն Աթոյանը:

Եզրափակիչում հանդիպեցին Հայկազ Ստեփանյանը և Վրեժ Սարհատյանը:

I տեղ գրավեց Վրեժ Սարհատյանը:

II տեղ գրավեց Հայկազ Ստեփանյանը:

III տեղի համար մրցեցին Կարեն Աթոյանը և Սամվել Ոսկանյանը: Հաղթեց Կարեն Աթոյանը` գրավելով III տեղը:

Հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով, պատվոգրերով, I տեղ գրաված Վրեժ Սարհատյանը` նաև հուշանվերով: