Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ստեփս քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչների այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. ապրիլի 13-ին «Ստեփս քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներն այցելեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ: Այցելության նպատակը Տավուշի մարզի գործող հաշվապահների վերապատրաստումն էր:

«Ստեփս քոնսալթինգ» ընկերության և ԵՊՀ ԻՄ-ի համագործակցության շրջանակներում մասնաճյուղը, տրամադրելով տեխնիկապես հագեցած օնլայն լսարան, իր վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից ներգրավել է ներկայացուցիչներ՝ վերապատրաստվելու նպատակով:

Անցկացվեց սեմինար՝ 2013թ. գործող «Եկամտային հարկի օրենքը և կիրառման մեխանիզմները» թեմայով:

Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին 2013թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող  «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկմամբ պայմանավորված ամենամյա արձակուրդի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարների հարկման վերաբերյալ հարցեր, ներկայացվեցին դրանց ճշգրիտ ձևակերպումները: