Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Վոլեյբոլի բաց առաջնություն

Ս.թ. հոկտեմբերի 25-30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի կունենա վոլեյբոլի բաց առաջնություն: Այն բոլոր ուսումնական հաստատություններն ու հիմնարկ-ձեռնարկությունները, որոնք ցանկանում են մասնակցել առաջնությանը, մինչև հոկտեմբերի 24-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վ. Պողոսյանին: