Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

2018թ. հունվարի 17-24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար և բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

 

Հունվարի 17-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունվարի 22-ին կայացավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության IV կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունվարի 24-ին տեղի ունեցան «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության  IV,  «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության III և IV կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Երկու ֆակուլտետներում էլ կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններն իրականացվեցին սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

Աշխատանքների թեմատիկան հետաքրքիր էր և բազմաբնույթ:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

«ԱԼԳ» IV կուրսի ուսանողները պաշտպանեցին (անգլերենով) հետևյալ թեմաներով աշխատանքներ.

 • Ամերիկյան երազանքը Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբին» վեպում:
 • Մահվան և կյանքի խորհրդանիշները Է. Ա. Պոյի ստեղծագործություններում:
 • Փիլիսոփայական հասկացությունները և խորհրդանիշները Հ. Մելվիլի «Մոբի Դիկ» վեպում:
 • Գիտակցության հոսքի մեթոդը Վ. Վուլֆի «Տիկին Դալովայը» վեպում:
 • Բացման նախադասությունները Է. Հեմինգուեյի արձակում:
 • Կրկնությունը որպես Գերտրուդ Սթայնի արձակի առանձնահատկություն:
 • Ջ. Միլթոնի «Կորուսյալ դրախտ»-ը և Աստվածաշունչը:
 • Քաղաքական սատիրան Ջ. Օրուելլի «Անասնաֆերմա» վեպում:
 • Անկումը Վ. Շեքսպիրի «Օթելլո» ողբերգության մեջ:
 • Սրիկայի կերպարի նկարագիրը Վ. Շեքսպիրի «Լիր արքա» ողբերգության մեջ:
 • Սիրո և ատելության արտացոլումը Է. Ա. Պոյի պոեզիայում:
 • Ջ. Ք. Ռոուլինգը և կախարդական բառերը Հարի Փոթերի զարմանահրաշ աշխարհում:
 • Կորուսյալ սերնդի արտացոլումը Է. Հեմինգուեյի «Եվ ծագում է արևը» վեպում:
 • Պատկերավորման միջոցները ՈՒ. Ս. Մոեմի «Թատրոնը» վեպում:
 • Տրագիզմի դրսևորումը Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի «Գիշերն անուշ է» վեպում:
 • Ա. Բեսթերի «Սիրով Ֆարենհեյթ» պատմվածքի և Ռ. Բրենդբերիի «Ֆարենհեյթ 451» վեպի թեմաների և գաղափարախոսությունների վերլուծություն:
 • Չառլիի կերպարի համեմատականհակադրական վերլուծությունը Դ. Քիզի «Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար» պատմվածքում և համանուն վեպում:

«ՖԼԳ» IV կուրսի ուսանողները պաշտպանեցին (ֆրանսերենով) աշխատանքներ՝ հետևյալ թեմաներով.

 • Գրական դարձվածքային միավորները Լա Ֆոնտենի առակներում:
 • Շրջասությունը Մոլիերի «Մարդատյացը» ստեղծագործության  մեջ:
 • Հնչողականության դերը Պ. Վեռլենի պոեզիայում:
 • Փոքրիկ իշխանի թաքնված տիեզերքը Անտուան դը ՍենտԷքզյուպերիի համանուն ստեղծագործության մեջ:
 • Սիրո թեման Ա. Թրուայայի «Էգլտիերները» վեպում:
 • Ցեղասպանության թեման Մ.Լեվիի ստեղծագործության մեջ:
 • «Աբսուրդի» թեման Կամյուի «Օտարը» ստեղծագործության մեջ:
 • Ժանրի վերլուծությունը Ա. դը ՍենտԷքզյուպերիի  «Փոքրիկ Իշխանը» ստեղծագործության մեջ:
 • Ժարգոնը Ռ. Քենոյի «Զազին մետրոյում» ստեղծագործության մեջ:
 • Ա. Գավալդայի «Միասին, ահա ամենը» ստեղծագործության կերպարների լեզվաբանական վերլուծությունը:
 • Աբսուրդի գաղափարը Կամյուի «Սիզիփոսի առասպելը» ստեղծագործության մեջ:
 • Կնոջ դերը մեր օրերում և Մոպասանի ստեղծագործություններում:
 • Պատմողի դիրքորոշումը Մ. Լեվիի «Ստվերներ որսացողը» վեպում:
 • Անկարողության գրական արտահայտությունը Ամելի Նոտոմբի «Ահ և սարսափ» ստեղծագործության մեջ և համանուն ֆիլմում:

«ՀԼԳ» III կուրսի ուսանողները պաշտպանեցին հետևյալ թեմաներով աշխատանքներ (հայոց լեզվից).

 • Նախադասության քերականական  կարգերի աբեղյանական ըմբռնումը:
 • Շարադասության ոճաքերականական կիրառությունը Վ. Դավթյանի «Թոնդրակեցիներ» պոեմում:
 • Պարզ նախադասության կառուցվածքային տեսակների գործածությունը Պ. Սևակի «Մարդը ափի մեջ» ժողովածուում:
 • Բառբառակապակցություննախադասություն լեզվական միավորների զուգադրական քննությունը:
 • Բառակապակցություն. տեսակները և արտահայտությունը Դ. Դեմիրճյանի պատմվածքներում:
 • Բարդությունն իբրև բառակազմական եղանակ և դրա դրսևորումը Պ. Սևակի քնարերգության մեջ:
 • Դերանունն իբրև խոսքի մաս և նրա գործածությունը Հ. Սահյանի քնարերգության մեջ:
 • Վերաբերմունքային խոսքի մասերը և դրանց արտահայտությունը Հ. Թումանյանի ստեղծագործության մեջ:
 • Կոչականի արտահայտությունը Հովհ. Թումանյանի քնարերգության մեջ:
 • Իջևանի խոսվածքի բառակազմական առանձնահատկությունները:
 • Ածականի արտահայտությունը Գեղամ Սարյանի պոեզիայում:
 • Դարձվածքների գործածությունը ԶԼՄներում:
 • Պատմահամեմատական լեզվաբանության հայեցակետերը:
 • Ածանցումը Ե. Չարենցի քնարերգության մեջ:
 • Փոխառությունները Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում:

«ՀԼԳ» IV կուրսի ուսանողները պաշտպանեցին հետևյալ թեմաներով աշխատանքներ (հայ գրականությունից).

 • Ֆահրատի կերպարը Րաֆֆու «Կայծեր» վեպում:
 • Աբեղայի կերպարը Լ. Շանթի «Հին աստվածներ» դրամայում:
 • Մետաքսեի սիրերգությունը:
 • Աքսորական կյանքի գեղարվեստական նկարագիրը Գուրգեն Մահարու «Ծաղկած փշալարեր» վիպակում:
 • Սիրային և հայրենասիրական մոտիվների համադրումը Հովհ. Շիրազի «Սիամանթո և Խջեզարե» պոեմում:
 • Եղեռնի թեման Ս. Խանզադյանի «Խոսե´ք, Հայաստանի՛ լեռներ» վեպում:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

«ԻԿՄ» IV կուրսի ուսանողները պաշտպանեցին աշխատանքներ՝ հետևյալ թեմաներով.

 • Որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր լուծումներ:
 • Անվերջ արտադրյալներ:
 • Ազդանշանի զտումը աղմուկից:
 • Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչներ:
 • Ֆիզիկական մոդելից անցումը համակարգչային մոդելի դինամիկայի խնդրիների օրինակով:
 • Տվյալների առանց կորստի սեղմման որոշ ալգորիթմների ուսումնասիրում և ծրագրային իրականացում:
 • Ծովամարտ խաղի գրաֆիկական իրականացում QT միջավայրում. մարդմարդ, մարդմեքենա:
 • Ռոբոտաշինություն. ավտոմեքենառոբոտի պատրաստումն ու ծրագրային իրականացումը:
 • Շրջիկ գործակալի խնդիրը և կիրառությունները. ցանցային պլանավորման խնդիրների մոդելներն ու ծրագրային իրականացումը:
 • Համիլտոնյան շրջանցումներ (m,n,r)–չափի ուղղանկյուն ցանցերում:
 • «Մաուգլի» մանկական սեղանի խաղի համակարգչային իրականացումը:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Ըստ հանձնաժողովների անդամների և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների՝  աշխատանքները հիմնականում կատարված էին բարեխղճորեն, դրանց բովանդակությունը համապատասխանում էր ընտրված թեմային, աշխատանքներում հիմնավորված էին թեմայի արդիականությունը, նպատակը և խնդիրները, «հարցի պատմությունը» և այլն:

Հումանիտար և Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Ընդհանրապես աշխատանքները համապատասխանում էին կուրսային աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներին, դրանցում նկատելի էր նաև ղեկավարների հետևողական աշխատանքը:

Պաշտպանություններն անցան սահուն. ուսանողները մեծ մասամբ ունեին անկաշկանդ ու տրամաբանված բանավոր խոսք, տեսական մտքերը հաստատում էին գործնական հիմնավորումներով, բնագրային մեջբերումներով, աշխատանքները ներկայացնում էին շնորհանդեսների ուղեկցությամբ: