Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հովնանյան կրթաթոշակներ

hrayr-anna-hovnanyanՀովնանյան կրթաթոշակների համար գարնանային հայտերի ընդունումը սկսվում է նոյեմբերի 1-ից և ավարտվում  նոյեմբերի 10-ին: Որոշումը կհայտարարվի հունվարի կեսերին: Հովնանյան հիմնադրամի կողմից հովանավորվում են միայն տեղական (հայկական) համալսարանները:

Դիմելու գործընթացը

Ստորև ներկայացված չափորոշիչներին համապատասխանող բոլոր անձինք կարող են դիմել Հովնանյան կրթաթոշակի համար.

– Ազգությունրը – հայ  (կարող են լինել Հայաստանի կամ այլ երկրի քաղաքացիներ):

– Բակալավրի կամ մագիստրատուրայի ուսանողներ տեղական պետական բուհերից (ներառյալ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը և Ֆրանսիական համալսարանը):

– Բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտները  (ինչպես նաև համալսարանի ուսանողները, եթե արդեն գրանցվել են):

– Հովնանյան հիմնադրամը տրամադրում է հայաստանյան բուհերում սովորող հայ ուսանողներին ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում (ուսման տարեկան վարձի մինչև 50 տոկոսի չափով), այնպես, որ դիմորդը պետք է ունենա ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ և տա երաշխիք, որ  մնացած գումարը մուծված է։

Դիմորդը լրացված դիմումի ձևի հետ միասին պետք է ներկայացնի հետևյալ  փաստաթղթերը (անգլերեն թարգմանության կարիք չկա).

– անձնագրի պատճենը,

– համալսարանի կողմից կնքված նամակը, որը հաստատում է ձեր հաշվառումն առանձին ծրագրի համար՝ տարեկան ուսման վարձավճարի նշումով,

– ընդունելության նամակը համալսարանից (եթե դեռ չեք ավարտել),

– ատեստատ (ավագ դպրոցի / համալսարանի),

– աշխատանքի ընդունված ուսանողների համար`գործատուից տրված նամակ` նշելով ամսական աշխատավարձը, գործազուրկ ուսանողների համար՝ ծնողների գործատուների նամակը՝ նշելով ամսական  աշխատավարձը կամ ծնողների գործազրկության մասին նամակ,

– ռեզյումե կամ CV:

Ամբողջական փաթեթները պետք է ներկայացվեն թղթային տարբերակով (ստորագրությամբ) և թողնեն Հիմնադրամի շենքի անվտանգության բաժնում։

Դիմումի ձև (հայերեն)

Դիմումի ձև (անգլերեն)

Նախընտրելի է օգտվել դիմումի անգլերեն տարբերակից, բայց եթե չեք կարող պատասխանել անգլերենով, կարող եք օգտվել հայերեն հայտից:

Տպագրված հայտի ձևերն առկա են նաև անվտանգության բաժնում՝ Հանրապետության փողոց,  37 հասցեում:

Չնայած այս ուղեցույցներում կրթաթոշակների տրամադրման համար սահմանված չափորոշիչներին՝ Հիմնադրամի խորհուրդը կարող է որոշել, որ դիմողը կարող է ստանալ կրթաթոշակ՝  հաշվի առնելով ցանկացած հատուկ հանգամանք, ինչպես օրինակ, երբ  դիմողն ունի անհատական դժվարություն, կարիք, դիմողը կամ նրա ընտանիքը ԱՄՆ-ի միջատլանտյան տարածքի կամ հայ համայնքի շրջանում ցույց են տվել որոշ ծառայություն, ապա նրանց համար կրթաթոշակ ստանալու որոշակի չափորոշիչներ կարող են անտեսվել:

Նյութի աղբյուրը՝ www.hovnanianfoundation.am