Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գերմանիայի Բունդեսթագի «Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ (ՄԽԿ/IPS)» ծրագրի շնորհանդես

 ԵՊՀ ԻՄ-ի գերմանախոս ուսանողներին տեղեկացնում ենք, որ 2015թ. հոկտեմբերի 5-ին` ժամը 13:00-ին, կարող են մասնակցել Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում (1-ին մասնաշենք, 2-րդ հարկ, կոնֆերանսների դահլիճ) անցկացվելիք «Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ» ծրագրի շնորհանդեսին:

Գերմանիայի Բունդեսթագը Բեռլինի Ազատ համալսարանի, Հումբոլդտի համալսարանի և Տեխնիկական համալսարանի հետ ամեն տարի տրամադրում է կրթաթոշակներ շուրջ 41 երկրների բուհերի երիտասարդ շրջանավարտների համար:

Շուրջ 15 շաբաթների ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու գերմանական խորհրդարանական համակարգին և գործնական փորձ ձեռք բերելու խորհրդարանական աշխատանքի բնագավառում:

Կրթաթոշակակիրները ամառային ուսումնական կիսամյակի ընթացքում հանդիսանում են Հումբոլդտի համալսարանի ունկնդիրներ և հնարավորություն են ունենում մասնակցելու Ազատ համալսարանի ու Տեխնիկական համալսարանի դասախոսություններին և ուսումնական միջոցառումներին:

Ծրագիրը նպատակ ունի խթանել և ամրացնել մասնակից երկրների հարաբերությունները Գերմանիայի հետ:

 

ԵՊՀ գիտխորհրդի` 2015-2016 ուստարվա անդրանիկ նիստում քննարկվեց նաև ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016-2017 ուստարվա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը

ԵՊՀ գիտխորհրդի` 2015-2016 ուստարվա անդրանիկ նիստ

2015թ. սեպտեմբերի 24-ին կայացավ ԵՊՀ գիտխորհրդի՝ այս ուստարվա առաջին նիստը՝ օրակարգային 8 հարցերով:

Մայր բուհի գիտխորհրդի նիստում քննարկվեց նաև մասնաճյուղի` 2016-2017 ուստարվա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը:

Տարածաշրջանում մասնագետների պահանջարկով պայմանավորված` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկում կատարվել են որոշ փոփոխություններ, որոնց անդրադարձել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը:

Մասնավորապես նշվել է, որ ցանկից հանվել են «Հոգեբանություն» և «Կիրառական արվեստ» մասնագիտությունները:

Փոխարենը առաջարկվել են նոր մասնագիտություններ` «Նախազորակոչային զինպատրաստություն» մասնագիտությունը, որը պետք է կադրեր պատրաստի դպրոցների (զինղեկներ) և զինկոմիսարիատների համար, «Տարրական կրթություն և մեթոդիկա», «Սոցիալական աշխատանք», «Համակարգչային գրաֆիկա»:

«Սերվիս» մասնագիտությունը փոխարինվել է «Զբոսաշրջության կառավարում»-ով:

 

Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

2015թ. սեպտեմբերի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տնօրեն Սամվել Առաքելյանը հանդիպեց Իջևանի ավագ դպրոցի մի խումբ աշակերտների հետ:

Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Հանդիպմանը ներկա էին նաև Իջևանի ավագ դպրոցի տնօրեն Ա.Խոջայանը, ուսուցիչներ, մասնաճյուղի մասնագիտական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանը, աշխատակիցներ, ուսանողներ:

Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Հանդիպման նպատակն էր մասնագիտական կողմնորոշման հարցում աջակցել աշակերտներին, բուհում գործող մասնագիտությունների վերաբերյալ տալ տեղեկատվություն:

Մասնաճյուղի տնօրենն ընդգծեց մասնագիտության ճիշտ ընտրության կարևորությունը մարդու կյանքում, ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի` 2016-2017 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով մասնագիտությունները, անդրադարձավ դրանց առանձնահատկությունններին և աշխատաշուկայում ունեցած պահանջարկին:

Հատկանշվեց, 2016 թվականին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը, գործող մասնագիտություններից բացի, ընդունելություն է իրականացնելու 5 նոր մասնագիտություններով` «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Նախնական զինվորական պատրաստություն», «Սոցիալական աշխատանք», «Զբոսաշրջության կառավարում» և «Համակարգչային գրաֆիկա»:

Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար ներկայացվեց ընդունելության քննությունների ցանկը:

Ընդգծվեց, որ 2016-2017 ուստարվա համար ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում օտար լեզուների հետ կապված կատարվել են փոփոխություններ («Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները հավասար ժամաքանակով կանցնեն ֆրանսերեն և հակառակը), որոնց արդյունքում մասնաճյուղը կտա 2 օտար լեզվի համահավասար իմացությամբ շրջանավարտներ:

Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտների հետ

Հանդիպման վերջում ավագ դպրոցի տնօրեն Ա.Խոջայանը շնորհակալություն հայտնեց պարոն Առաքելյանին` աշակերտներին մասնագիտական կողմնորոշում տալու, ավագ դպրոցի հետ համագործակցելու համար:

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

2015թ. օգոստոսին Ստամբուլում կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լևոն Լաճիկյանի «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» 10-րդ անհատական ցուցահանդեսը: Այն ներառում էր շուրջ 3 տասնյակ գրաֆիկական աշխատանքներ, որոնցում ցոլանում էին հիմնականում Պոլսի հայկական հիշատակները: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Մեծ տեղ էր հատկացված նաև Գնալը հայաշունչ կղզուն, որտեղ ամռանը շուրջ 30 հազար հայ է հավաքվում աշխարհի տարբեր ծայրերից: 

«Այս կերպ ուզեցի վերահաստատել Կ.Պոլսի անփոխարինելի տեղը հայերիս կյանքում՝ որպես մեկը հայ մշակույթի մայրաքաղաքներից,- ասում է արվեստաբան-նկարիչ Լ.Լաճիկյանը և շարունակում. -Գաղտնիք չէ, որ Պոլիսը Պոլիս են դարձրել մեր հայրենակիցները, ուստի հարկ համարեցի Թուրքիո այդ ամենամեծ քաղաքի հիշարժան վայրերն ու գեղակառույցները պատկերել իրենց անցյալի գեղեցկությամբ և ներկա անանց հմայքով: Ի վերջո, չպետք է մոռանալ նաև, որ Պոլիսը եղել է ինչպես մեր տխուր, այնպես էլ շատ ուրախ օրերի վկան ու ականատեսը»: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 «Սփիւռք» գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն, պրոֆ. Սուրեն Դանիելյանը գրում է. «Լևոն Լաճիկյանը 2 ժամանակների Պոլիսները կամրջելու իր շնորհն է բերել այս զարմանալի, «տաք» գծանկարներում: Դրանց ենթաբնագրերում նա վերակազմում է այդ 2 Պոլիսների պատմամշակութային շաղախը»:

Իրոք, հայաստանցի արվեստագետի աշխատանքներում ներդաշնակվում են պատմականն ու այժմեականը, իրականն ու երևակայականը: 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 «Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» ցուցահանդեսի այցելուների թվում էին Թուրքիո խորհրդարանի հայ երեսփոխան Սելինա Դողանը, Սբ. Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձության ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուն, Շիշլիի փոխքաղաքապետ Վազգեն Պարընը, ինչպես հայ, այնպես էլ թուրք հայտնի արվեստագետներ, գրողներ, երգիչներ: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Նման ցուցահանդես բացելու գաղափարը ծնվել էր դեռ 2011թ. դեկտեմբերին, երբ հայ գծանկարիչն իր «Հայկական աշխարհն» էր ցուցադրում Նյու Յորքում: Այդտեղ նրան շատ պոլսահայեր են մոտեցել՝ ասելով. «Իսկ ո՞ւր է մերին Պոլիսը»: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Հաջորդած երեք այցերը դեպի Բոսֆորի ափեր բավական են եղել վերոհիշյալ ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար: Լ.Լաճիկյանը հիացմունքով է խոսում Ստամբուլ-Պոլսի գրավչության մասին:

 «Դա Արևելքի ու Արևմուտքի մի անկրկնելի համադրություն է ներկայացնում: Նման բան ուրիշ որևէ տեղ չես հանդիպի: Դրան գումարվում էր նաև այն օրինական հպարտությունը, որ յուրաքանչյուր հայի է պարուրում այդ քաղաք մուտք գործելիս: Շատ զգուշությամբ էի քայլում Ստամբուլի փողոցներով՝ չտրորելու համար Գրիգոր Զոհրապի ու Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի ու Ռուբեն Սևակի ոտնահետքերը»,- պատմում է Լևոն Լաճիկյանը և ավելացնում, որ Գնալը կղզին ևս մշակութային հարուստ ավանդույթներ է ունեցել և այսօր ցանկալի է դրանք շարունակել: 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լ.Լաճիկյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը Ստամբուլում

 Այդ կղզում են ապրել ու ստեղծագործել Վահրամ Փափազյանն ու Զապել Ասատուրը, Կոմիտասը, Հակոբ Մնձուրին ու Զահրատը: 

«Պոլիսը՝ մոտ ու հեռու» հոբելյանական 10-րդ ցուցահանդեսի և ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը շնորհավորում է իր աշխատակցին` մաղթելով նրան ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումներ:

Տնօրենը հանդիպեց մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների հետ

2015թ. սեպտեմբերի 22-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Սամվել Առաքելյանը հանդիպում ունեցավ մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների` ուսանողական խորհրդի, ուսանողական գիտական ընկերության, «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի ներկայացուցիչների հետ: 

Տնօրենը հանդիպեց մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների հետ

Հանդիպմանը ներկա էին նաև տնօրենի օգնական Նաթելլա Գրիգորյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Վանյանը:

Տնօրենը ուսանողներին կոչ արեց լինել ուսումնատենչ, ակտիվ, նպատակասլաց, հաճախակի կազմակերպել միջոցառումներ, գիտաժողովներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մասնակցել տարբեր մրցույթների:

Տնօրենը հանդիպեց մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների հետ

«Ուսանողը պիտի ունենա մե՛կ նպատակ` ստանալ որակյալ կրթություն, իսկ այն, որ մեր համալսարանը պատրաստ է տալու նման կրթություն, դա ակնհայտ է. վկան մեր լավագույն շրջանավարտներն են, որոնք հաջողությամբ աշխատում են հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում, պետական և հանրային կառույցներում, բանկային համակարգում,- իր խոսքում ընդգծեց Ս.Առաքելյանը: -Մենք ամեն ջանք ու եռանդ գործադրում ենք մասնաճյուղում կրթության անհրաժեշտ որակ ապահովելու համար»:

Հանդիպման ընթացքում ուսանողներն առաջադրեցին ուսումնական գործընթացին վերաբերող խնդիրներ, ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: